Tìm kiếm

D*Day Workshop 6 - PRO.

D*Day Workshop 6 - Tiếp nối sự thành công của ngày  D*Day Workshop 5 - 21 tháng 12, 2013 vừa qua ...


D*Day Workshop 6 - Tiếp nối sự thành công của ngày  D*Day Workshop 5 - 21 tháng 12, 2013 vừa qua, hôm nay chúng tôi xin được thông báo lịch và chủ đề của

D*Day Workshop 6 - PROFESSIONAL

Thứ bảy, ngày 28 tháng 12, 2013 - 9:30 Sáng

Saturday, Dec. 28, 2013 - 9:30 AM

135/37/71 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Chủ đề DIY Rust-Oleum-Professional: 

WaterTiteRusty Metal Primer ,  ...

Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng gọi 1900 6045 hoặc website: www.thegioidiy.com